O nás

Autor: slovanderadministracia

O nás

Portálu Slovander je vlastná autenticita, zvedavosť, ale napríklad aj tajomno, ktoré obsahu pridáva na unikátnosti.

Užitočnosť.

Chceme prinášať kvalitný, nezameniteľný a zaujímavý obsah, prepájať ho s voľnočasovými aktivitami a aj týmto spôsobom podporovať hrdosť a hodnoty Slovenska.

Slovensko je výletnô

Objavnosť.

Chceme prispievať k spoznávaniu našej krajiny poukazovaním na jej krásu, výnimočnosť a unikátnosť. Motivovať k jej objavovaniu vandrovaním, a to nielen našincov. 

Slovensko je tajomnô

Hodnotnosť.

Máme ambíciu vytvoriť užitočné a rešpektované miesto, kam sa radi vrátite, aby ste pookriali vďaka pozitívnej energii, ktorá z nášho krásneho Slovenska sála.

Slovensko je (ne)tradičnô

Inšpiratívnosť.

Chceme sa stať miestom, ktoré vyhľadáte pred svojím výletom alebo dovolenkou. Byť inšpiráciou v tom, čo všetko a ako spoznávať. Podporiť hrdosť na všetko, čo doma máme.

Slovensko je pyšnô

Príbeh Slovander

„Volám sa Radka a som manažérkou portálu Slovander.

Založil ho môj otec, a to v čase, keď som urobila rozhodnutie byť v cestovaní po Slovensku ako doma. Bolo pre mňa prirodzené a vychádzalo zo srdca, pramenilo totiž z toho, čo ma bytostne charakterizuje – z nadšenia pre cestovanie. To podkúvam aj štúdiom cestovného ruchu na Katedre manažmentu kultúry a turizmu FF UKF v Nitre.

Po návšteve 22 krajín sveta som záľubu v objavovaní a spoznávaní chcela orientovať aj na naše krásne Slovensko a túžila som lásku k nemu prebudiť, podnietiť a znásobiť aj u iných ľudí.
Idea prinášať originálny, hodnotný a pútavý obsah vznikla v roku 2019. Hoci sme tento projekt postavili „na zelenej lúke“, vďaka zanieteniu získal kvalitné kontúry. Práve tie chcem zveľaďovať a rozvíjať.

Mojím cieľom je vytvoriť úspešný projekt, ktorý podporí vandrovanie Slovákov. Čo mi urobí veľkú radosť? Ak sa mi podarí tento zámer rozšíriť do podoby, ktorá umožní náš krásny stred Európy spoznať čo najväčšiemu počtu ľudí. A nielen našincom.
Ďakujem všetkým, ktorí mi v tom pomôžu. 😊

Bc. Radka Klemanová
radka@slovander.sk

Sledujte náš Instagram