Galéria mesta Bratislavy

Autor: ÚMKTKE

Galéria mesta Bratislavy spolu s odborným tímom prepája hľadá nové cesty, prostredníctvom ktorých prepája svoju prácu s inými odbormi a adresuje význam umenia širšiemu publiku. Priestory galérie sa stále viac otvárajú s cieľom vytvoriť priateľské, inšpiratívne a dostupné prostredie pre verejnosť, vrátane umelcov, komunity a spoluobčanov so špeciálnymi potrebami.

Galéria vznikla v roku 1961 ako samostatná kultúrna organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta. Jej poslaním je systematicky zhromažďovať, odborne spracovávať, ochraňovať, dokumentovať a verejnosti sprístupňovať zbierkové predmety z oblasti výtvarného umenia.

V súčasnosti spravuje viac ako 35 000 zbierkových predmetov, ktoré dokumentujú vývoj výtvarného umenia na Slovensku od gotiky po súčasnosť. Časť zbierky je tvorená dielami starého stredoeurópskeho umenia.

Galéria sídli v budovách Mirbachovho a Pálffyho paláca, ktoré majú štatút národnej kultúrnej pamiatky.

Mirbachov palác
Región: Bratislavský
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava I
GPS: 48.14484, 17.10783
Adresa: Františkánske námestie 11, Staré Mesto, 815 35 Bratislava
https://www.gmb.sk/detail/mirbachov-palac
Email: gmb@gmb.sk
Telefón: +421 948 315 194

Pálffyho palác
Región: Bratislavský
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava I
GPS: 48.14218, 17.1071
Adresa: Panská 19, Staré Mesto, Bratislava
https://www.gmb.sk/detail/palffyho-palac
Email: gmb@gmb.sk
Telefón: +421 949 002 147

Obsah vznikol v spolupráci s ÚMKTKE

Načítava

Pridať komentár

Sledujte náš Instagram