Pozvánka do regiónu: Hrobka kniežaťa z Popradu je prístupná verejnosti

Autor: Redakcia

Pod Tatry sa vrátil nález, ktorý šokoval nielen verejnosť, ale aj vedcov. Medzinárodný výskumný tím z rôznych odborov dokázal na základe štúdia jedinečného archeologického nálezu, známeho aj ako „slovenský Tutanchamón“, zrekonštruovať krátky život mladého kniežaťa v kontexte dramatických udalostí 4. storočia nášho letopočtu. Nová, moderná expozícia Podtatranského múzea v Poprade teraz predstavuje tento objav verejnosti.

V 4. storočí sa život pod Tatrami podstatne zmenil kvôli rozsiahlym pohybom bojovných kmeňov z euroázijských stepí, ktoré spôsobili výrazné etnické zmeny v Európe. Útoky Hunov a Germánov urýchlili rozpad rímskej ríše. V dôsledku predchádzajúcich vojnových konfliktov a zhoršených klimatických podmienok v treťom a štvrtom storočí n. l. Západné Karpaty zostali len slabšie osídlené. Ku koncu tohto obdobia sa na severe Slovenska presunula nová populácia, ktorá je známa ako severokarpatská skupina. Títo ľudia intenzívne ťažili dostupné železné rudy a udržiavali tesné kontakty s Rímskou ríšou. Mladý muž z vykopávok, zrejme patriaci k vznešenej vrstve, bol pochovaný v náležite zrekonštruovanej hrobke, predstavujúcej reprezentanta tejto spoločnosti.

zaujímavô

Flavius Theodosius Flaccus, známy aj ako Theodosius Veľký, bol posledným cisárom jednotnej Rímskej ríše od roku 394. V januári 395 rozdelil ríšu medzi svojich synov na dve časti: Západorímsku ríšu a Východorímsku ríšu, ktorá bola tiež známa ako Byzantská ríša.
Osídlenie severnej časti stredného Podunajska na konci doby Rímskej | Zdroj:  Slovander

V roku 2005 sa v Poprade, v časti mesta Matejovce, začala výstavba nového priemyselného parku. Počas tejto výstavby stavbári Stigi narazili na problémové miesto, kde spodná voda stále prichádzala na povrch, aj napriek viacerým pokusom o zlepšenie situácie. Jednému z bagristov bolo zverené úloha vykopať toto miesto a následne ho zasypať štrkom v nádeji, že to vyrieši problém s vodou. Po určitom čase, vo hĺbke približne troch metrov, stroj narazil na drevenú konštrukciu, ktorú pôvodne považoval za bunker z druhej svetovej vojny. Avšak monumentálny charakter stavby a kvalita jej spracovania naznačovali starovekú architektúru, konkrétne komorovú hrobku. Analýza drevenej konštrukcie potvrdila jej starobylý pôvod. Hrobka bola demontovaná a prevezená do špecializovaných pracovísk v nemeckom Schleswigu, kde sa drevo postupne skúmalo a konzervovalo do roku 2022.

Príbeh hrobky a kniežaťa je mimoriadne výnimočný v rámci celej Európy. Architektúra sarkofágu, spôsob izolácie hrobky, nábytok a zvyšky výbavy zosnulého jasne odkazujú na antické vzory, čo dokazuje prekvapivo silné spojenie medzi antickým svetom a kultúrou tzv. „barbarov“. Moderné výskumné metódy umožnili výskumníkom vyvodiť z málo zachovaných kostí mnoho informácií o živote tohto mladého muža. Narodil sa a vyrástol v oblasti pod Tatrami, mal výšku 177 centimetrov, stredne svalnatú postavu, ale zomrel veľmi mladý, pravdepodobne vo svojich dvadsiatich rokoch. Známky opotrebenia lukového puzdra a kostí tiež svedčia o jeho vojenskom postavení ako lukostrelec na koni. Podľa analýzy stravovacích zvyklostí sa zdá, že putoval po Stredozemnom mori, buď ako člen spojeneckej vojenskej jednotky alebo ako rukojemník cisárskeho dvora. Napriek tomu ostáva príbeh popradského kniežaťa obklopený mnohými nezodpovedanými otázkami. Paradoxne, hlavným vďačným faktorom za zachovanie hrobky sú vykrádači, ktorí umožnili vode vstúpiť do hrobky a iniciovať proces konzervácie organických častí hrobky.

Doktor Peter Roth, objaviteľ hrobky | Zdroj: Slovander

Zaujímavô

Najvýznamnejším kmeňom patriacim do severokarpatskej skupiny boli Vandali, ktorí úplne zdevastovali Rím v roku 455, čo nakoniec viedlo k vzniku nového pojmu – vandalizmus. Okrem tohto významu boli tiež spojení s pomenovaním Andalúzie, regiónu, ktorý moslimovia v roku 409 nazvali Vandalúzia, práve podľa Vandalského vpádu do tejto oblasti.

Chcete hrobku navštíviť? Slovenského Tutanchamóna môžete obdivovať v Podtatranskom múzeu v Poprade, na ulici Vajanského 72/4 v Poprade. Expozícia je otvorená celý týždeň okrem pondelka od 09,00 do 17.00 hod. počas letnej sezóny, a od 09.00 do 16.00 hod počas zimnej sezóny. Vstup k hrobke je každú celú hodinu okrem 12.00 hod. Hrobku je možné navštíviť iba so sprievodcom. Prehliadka trvá 55 minút. Do expozície je povolený vstup maximálne 20 návštevníkom naraz, keďže je hrobka uchovávaná v špeciálnej klíme. Preto je najmä počas víkendov odporúčané, zaistiť si miesto vopred prostredníctvom telefonickej rezervácie.

Načítava

Mohlo by vás zaujímať

Pridať komentár

Sledujte náš Instagram