Pozvánka do regiónu: Humenné vtedy a dnes

Autor: CBS spol

Bohatá história, siahajúca stovky rokov do minulosti sa spája aj s mestom Humenné. Aj preto vznikol nápad na vytvorenie mapy, ktorá porovnáva mesto a jeho okolie. Vďaka čomu máme možnosť vidieť ako sa toto územie zmenilo v priebehu času. Dielo porovnávajúce súčasnosť s mapou Jána Lipského z roku 1806 je výsledkom práce kartografického tímu z bývalého Vojenského kartografického ústavu v Harmanci.

Popredný slovenský, uhorský a európsky kartograf Ján Lipský je autorom najpresnejšej mapy Uhorska v 19. storočí. Originálny výtlačok kolorovanej medirytiny Generálnej mapy Uhorska z roku 1806 si nadšenci máp a histórie môžu detailne prezrieť v Slovenskom múzeu máp v Kynceľovej. Keďže je presná a podrobná, kartografický tím si ju zvolil za najvhodnejšiu pre porovnanie so súčasnou mapou. Obidve mapy v mierke 1:76 000 budú umiestnené vedľa seba a doplnené o textovú časť. Zmeny uvidíte napríklad v toku riek, názvoch či v cestných komunikáciách.

Zdroj: CBS spol

Okrem toho, že si budete môcť mapy prezrieť, pripravená je pre vás aj mobilná aplikácia, prostredníctvom ktorej sa vám na displeji zobrazia rôzne zaujímavé informácie o konkrétnych miestach. Mapa môže slúžiť aj ako didaktická pomôcka, ktorá žiakom priblíži ich okolie.

Načítava

Mohlo by vás zaujímať

Pridať komentár

Sledujte náš Instagram