Pozvánka do regiónu: Pútnická cesta Via Mariae

Univerzita Komenského sa zapojila do medzinárodného projektu rurAllure, ktorý má za cieľ prezentovať atraktívne lokality Slovenska turistom nielen z domova, ale aj zo zahraničia. V rámci tohto projektu bola vyvinutá aplikácia, ktorá inovatívnym spôsobom mapuje kultúrne dedičstvo v blízkosti európskych pútnických trás, podporujúc tak kultúrnu výmenu a udržateľný cestovný ruch v regióne. Vďaka úsiliu Slovákov sa slovenské lokality tiež pridajú k najznámejším európskym trasám a budú súčasťou pútnickej cesty Via Mariae.

Projekt nie je zameraný iba na zmapovanie atraktívnych lokalít, ale jeho výsledkom je aplikácia poskytujúca cenný obsah, ako sú informácie o dostupnosti daných miest, zaujímavé fakty, historické pozoruhodnosti a miestne legendy. Okrem Slovenska sa do medzinárodného projektu rurAllure zapojili aj krajiny ako Španielsko, Taliansko, Nórsko, Maďarsko, Rumunsko a Portugalsko. Slovensko sa do tohto projektu pridáva prostredníctvom pútnickej cesty Via Mariae, ktorá sa líši od zahraničných trás tým, že je budovaná ako úplne nová cesta. Pri spolupráci na projekte zastupuje Slovensko nielen Univerzita Komenského, ale aj Slovenská technická univerzita, Klub slovenských turistov, OZ Via Mariae, AiCES, OZ Priatelia Svätojakubskej cesty a Oblastná organizácia cestovného ruchu Tekov.

Medzi značné pútnické trasy ako Svätojakubská cesta do Santiaga de Compostela, Via Francigena, trasy do Ríma a Cesta svätého Olafa, sa teraz pridáva aj slovenská pútnická cesta Via Mariae. Via Mariae je zameraná na duchovné pútnictvo a prechádza cez slovenské územie z juhu na sever, od Šiah po Trstenú, pričom zastávky sú umiestnené na dôležitých bodoch, ako sú Plášťovce, Staré Hory, Ludrová a Trstená.

Pútnická cesta Via Mariae nebola doposiaľ označená v teréne, ani nemala mediálnu prezentáciu. Sme veľmi radi, že vďaka našej participácii na projekte sme dokázali túto krásnu trasu predstaviť širokej verejnosti a stáva sa súčasťou aplikácie. Aj takýmto spôsobom prispievame k atraktivite turizmu na Slovensku a sme presvedčení, že sa po nej vydajú pútnici už najbližšiu sezónu,“ hovorí Tatiana Deptová z Katedry marketingovej komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá je v tíme riešiteľov od začiatku projektu v roku 2021.

Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave

Pútnická cesta Via Mariae prechádza cez viaceré oblasti Slovenska, čo pútnikovi umožňuje zážitok z plnohodnotného duchovného putovania a súčasne mu otvára možnosť objavovať historické, prírodné a kultúrne poklady priamo počas jeho trasy a v jej blízkosti. Týmto spôsobom približuje pestrosť, jedinečnosť a bohatstvo krajiny. Okrem toho odhaľuje pútnikom miestnu remeselnú tradíciu a zručnosti, ako aj tvorivosť miestnych obyvateľov. Celková trasa sa skladá z 10 etáp a má dĺžku 192,6 kilometra.

Značenie pútnickej cesty Via Mariae bolo zabezpečené Klubom slovenských turistov. Turistické smerovníky teraz nesú aj symboly Via Mariae vo forme štylizovaného M, ktoré označujú aj iné časti Stredoeurópskej mariánskej cesty, ako napríklad tie v Maďarsku alebo Rumunsku.

Projekt rurAllure nekončí len zmapovaním nových miest a ich označením. V priebehu projektu prebehla medzinárodná súťaž o najkrajšie fotografie z pútnických ciest zapojených do projektu, vrátane cesty Via Mariae zo Slovenska. Projekt sa momentálne nachádza v záverečnej fáze, kedy je predkladaný a obhajovaný pred komisiou Európskej únie. Ako súčasť trvalej udržateľnosti projektu budú implementované aktivity ako Geocaching a rôzne tipy na výlety pre rodiny s deťmi zamerané na rôzne ciele. Financovanie celého projektu rurAllure pochádza zo zdrojov Európskej únie a do projektu sa zapojili významné univerzity, vrátane Univerzity vo Vigu, Padove, Boloni a ďalších.

Načítava

Mohlo by vás zaujímať

Pridať komentár

Sledujte náš Instagram