Bojná a Nitrianska Blatnica – tam, kde ožíva história

Autor: Redakcia

Zachovaní svedkovia dávneho osídlenia odhaľujú udalosti z minulosti a vďaka cenným nálezom sa neváhajú podeliť o predstavu toho, ako na niektorých miestach kedysi pulzoval život. Faktami podložená fantázia rastie o to viac, ak konkrétne lokality navštívite, či dokonca sa zúčastníte dobových slávností, ktoré históriu ešte umocňujú. Takéto možnosti sa vám naskytnú v obciach neďaleko Topoľčian.

Bojná s odborne i mediálne sledovanou archeologickou lokalitou

Obec Bojná je známa viacerými archeologickými lokalitami, ktoré sa viažu k počiatku našich národných dejín. Najvýznamnejšou je výšinné hradisko Valy, nachádzajúce sa v zalesnenej severozápadnej časti chotára obce. Výskumy potvrdili, že máme tú česť s opevnením strážiacim obchodnú cestu z Ponitria na Považie a zároveň s významným kniežacím sídlom s christianizačnou, výrobnou i obchodnou funkciou. Niet sa čo čudovať, mohutné opevnenie miestami dosahuje výšku až 8 metrov.

Legendárnô

Hradisko je s rozlohou takmer 12 hektárov a s množstvom zaujímavých nálezov azda najväčším a najznámejším archeologickým miestom na Slovensku. Zbrane či šperky, ale predovšetkým pozlátené plakety so sakrálnymi motívmi (podľa výskumov boli súčasťou prenosného dreveného oltára) sú len zlomkom objavov dokladajúcich kresťanskú vieru tamojších obyvateľov. O prítomnosti kresťanskej liturgie svedčí i unikátny bronzový zvon so železným srdcom a časti ďalších troch zvonov. Hradisko spadalo do čias Veľkomoravskej ríše a podľa dôkazov z náleziska pravdepodobne zaniklo v roku 894 po smrti kráľa Svätopluka.

Dlhodobo prebiehajúcemu archeologickému výskumu môžeme vďačiť za množstvo jedinečných artefaktov, ktoré sú sústredené v expozícii múzea v Bojnej. Archeologické múzeum Veľkej Moravy zriadila obec v roku 2012. Okrem originálnych nálezov platidiel (vtedy hrivien), nástrojov, šperkov, typickej slovenskej keramiky či ďalších zaujímavostí, ktoré zosobňujú vtedajší život Veľkej Moravy, ponúka možnosť navštíviť rekonštrukciu osídlenia Slovanov priamo v lokalite hradiska Valy.

Zaujímavô

Tradičné Cyrilometodské slávnosti vás každoročne v júli prenesú o viac ako 1000 rokov do minulosti. Na hradisku Valy vtedy ožíva slávna história. Pri ochutnávaní pôvodných jedál Slovanov, skúšaní zbraní vtedajšej armády, pri cibrení zručností rozmanitých remesiel či vzdelávaní sa v hlaholike človek aspoň na okamih nadobudne pocit, že je súčasťou rušného života v sídle kniežaťa. Šermovanie, lukostreľba, dobové hry či scénicko-divadelné dobové predstavenia sú predostreté ako odkaz našich dejín s pozvánkou zažiť to, čo kedysi bežne zažívali dávni predkovia.
Vzácna replika nálezu včasnostredovekej prilby z Bojnej | Zdroj: Obec Bojná

Putovanie aj s deťmi

Spestrenie prehliadky hradiska a výdatnej prechádzky v prírode prináša Ranč pod Babicou v obci Bojná. Nenájdete tu iba príjemný oddych, ale aj viac ako 40 druhov zvierat zo 6 kontinentov. Mnohé z nich sú tu odchované, iné tu našli domov, pretože boli dovezené kvôli nedôstojným podmienkam z miest na Slovensku, ale aj zo zahraničia.

Malí aj veľkí návštevníci si prídu na svoje, keďže prehliadku Minizoo môže vystriedať rybačka bez ohľadu na vlastnenie rybárskeho lístka. Súčasťou ranča sú totiž rybníky a možnosť si chytený úlovok ugrilovať. Úpätie Považského Inovca je krásne prostredie a ponúka viac, akoby sa na prvý pohľad mohlo zdať. Napokon, je skvelé, keď sú do spoznávania krajiny zapojení nielen dospelí, ale i rodiny s deťmi.

Aj lamy sú súčasťou Minizoo | Zdroj: Ranč pod Babicou

Nitrianska Blatnica s najstaršou stojacou sakrálnou stavbou

„Jurko“, „Ďurko“ či „Rotunda Jurko“ – tak ľudia z Nitrianskej Blatnice familiárne nazývajú Rotundu sv. Juraja, ktorá sa nachádza v lesoch nad touto obcou. Pre mnohých neznámy kostolík skrýva, ale i odkrýva bohatú históriu, ktorá siaha až do 9. storočia. Svedčia o nej dôležité objavy, okrem iného, o osídľovaní v tejto lokalite, ktoré sa do povedomia ľudí dostali vďaka archeologickému výskumu. Významné nálezy však uzreli svetlo sveta aj pri reštaurovaní interiéru a exteriéru.

Legendárnô

Nález namaľovaných konsekračných krížov na odkrytej omietke v Rotunde sv. Juraja dokladá fakt, že rotunda spadá do obdobia veľkomoravského obdobia. Na presnejšie datovanie bolo dokonca vytvorené medzinárodné konzorcium v spolupráci s výskumnými laboratóriami z Tusconu, Viedne, Zürichu, Debrecínu, Prahy a Bratislavy. Výsledky meraní z odobratých kúskov dreva, uhlíkov, malty a omietky preukázali zhodu, a teda, že vznik rotundy spadá do rokov 790 až 870 (do roku 830 +- 40 rokov). Znamená to, že mohla byť postavená ešte pred príchodom Cyrila a Metoda a môžeme ju považovať za najstaršiu stojacu sakrálnu stavbu s pôvodnými múrmi na území Slovenska, ale i v širšom priestore strednej Európy.

Starostlivosť o Rotundu sv. Juraja preukázali dobrovoľníci z občianskeho združenia Rotunda Jurko, ktorí mali na svedomí aj vytvorenie historického náučného chodníka vedúceho z obce ku kostolíku. Spolupodieľali sa na vybudovaní amfiteátru s lavičkami, napomohli inštalovaniu zastavení Krížovej cesty vedúcej k súsošiu Ukrižovania.

Rotunda sv. Juraja prezývaná aj Rotunda Jurko | Zdroj: NOCR

Iniciovali tiež zriadenie muzeálnej expozície „Ľud pod Marhátom“, v kultúrnom dome v Nitrianskej Blatnici, kde sú uložené dôležité archeologické nálezy z 9. až 13. storočia. Jej názov je príznačný – rotunda totiž leží pod hrebeňom vrchu Marhát v pohorí Považský Inovec. Najľahší prístup k nej je z obce po zelenej turistickej značke.

Zaujímavô

Vďaka združeniu Rotunda Jurko sa rotunda dočkala komplexnej rekonštrukcie – dokonca ju Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky poctilo ocenením Fénix za príkladnú obnovu kultúrnej pamiatky. Okrem toho sa dočkala tiež osvety u nás i v zahraničí. Členovia Rotundy Jurko sa v dobovom oblečení zúčastnili mnohých podujatí, na ktorých reprezentovali našu kultúru. Dodnes zabezpečujú nielen propagáciu a údržbu, ale i zaujímavý výklad návštevníkom. Organizovanie svätojurajských pútí majú taktiež pod patronátom. Predpokladá sa, že tieto sa konali každoročne už od 2. polovice 16. storočia. V súčasnosti tradícia púte naďalej pretrváva a máte možnosť sa jej zúčastniť v apríli, prvú nedeľu po sviatku sv. Juraja.

Výnimočné náleziská či slovenské pamiatky. Niektoré sú osamotené, obklopené lesmi, iné sa vynímajú na miestach, kde o rušný život nie je núdza. Avšak bez ohľadu na umiestnenie dokážu vykresliť nielen zaujímavú históriu, ale tiež predviesť zažitú slávu života našich predkov. Dejiny môžu ožívať rozmanitými spôsobmi. Napríklad aj nezabudnuteľnou návštevou hradiska Valy alebo Rotundy sv. Juraja.

Článok vznikol v spolupráci s Nitrianskou organizáciou cestovného ruchu www.visitnitra.eu.

Načítava

Mohlo by vás zaujímať

Pridať komentár

Sledujte náš Instagram