Rozhovor: Keď je sadenie stromčekov radosť a pomoc v jednom

Autor: Redakcia

Spoločne za prírodu – to je motto neziskovej organizácie Pure Slovakia, ktorá bojuje za ochranu prírody, poukazuje na nedocenený potenciál turizmu na Slovensku a naše krásne lesy nielenže čistí od odpadkov, ale spolu s ďalšími pre prírodu zanietenými ľuďmi aj pomáha odhaľovať ukryté krásy krajiny. To, aké sú jej aktivity a s čím všetkým sa popri tejto ušľachtilej práci stretávajú ľudia zapojení do projektu, nám prezradil zakladateľ Jakub Jurčo.

Ako by si sa predstavil niekomu, kto nepozná Pure Slovakia? Čo je cieľom projektu?

Pure Slovakia je nezisková organizácia, ktorá sa aktívne zaoberá ochranou a obnovou slovenskej prírody. Čo to znamená? V jednoduchosti, spoločne s dobrovoľníkmi v prírode sadíme stromy a zbierame odpad. Všetky financie získané z predaja merchu Pure Slovakia investujeme do nákupu nových sadeníc stromov a organizácie dobrovoľníckych podujatí, na ktorých sa môže zúčastniť každý. Ktokoľvek je vítaný. Naučíme ho, ako sadiť stromy alebo vyčistiť turistickú trasu od odpadkov. Našou víziou je spojiť ľudí, ktorí spoločne zdieľajú pozitívny vzťah k ochrane prírody, ďalej ho rozvinúť a prehĺbiť.

Pure Slovakia považujem za výnimočný a unikátny koncept ochrany životného prostredia. Prostredníctvom sociálnych sietí (Instagram, Facebook, Youtube, Linkedin, Tiktok) sa nám podarilo vybudovať aktívnu komunitu podporovateľov, dobrovoľníkov a v neposlednom rade ochrancov prírody. Najúspešnejšou platformou organizácie Pure Slovakia je Instagram, ktorý k dnešnému dátumu dosiahol už 80-tisíc podporovateľov. Vďaka nim sme v spolupráci s lokálnymi urbármi schopní organizovať pravidelné výsadby stromov. Projekt je určený pre všetkých ľudí, ktorí majú chuť a motiváciu aktívne participovať na obnove slovenských lesov.

Čo predchádzalo založeniu Pure Slovakia?

Zjednodušene? Deforestácia. Prírodné katastrofy či rapídne zvyšovanie ťažby slovenských lesov dodnes zapríčinili úbytok až 700 km2 porastov. Tento fakt dokazuje satelitné mapovanie národných parkov. Deforestácia má na životné prostredie a život ľudí mnoho negatívnych vplyvov. Príkladom je znižovanie biodiverzity, ktoré môže viesť k vyhynutiu mnohých druhov zvierat, zvyšovanie skleníkových plynov či globálne otepľovanie.

Deforestácia má rovnaký vplyv aj na vodné cykly, ktoré sú tak vystavené mnohým zrážkam či negatívnym zmenám toku riek a vodnej pary. Rizikom je i erózia pôdy. Aktívne vplýva aj na život obyčajných ľudí závislých od poľovníctva, poľnohospodárstva či alternatívnej medicíny. Z toho dôvodu sú často nútení emigrovať. V Pure Slovakia považujeme za potrebné a nutné neustále vysádzať nové stromy.

Spomínaš neustále vysádzanie. Ako ho dokážete realizovať?

Pozemkové spoločenstvá čelia dlhodobému nedostatku financií na kúpu nových sadeníc či prijímanie nových zamestnancov. To je hlavnou príčinou neefektívnej výsadby stromov na ich územiach. Nezisková organizácia Pure Slovakia disponuje veľkým množstvom dobrovoľníkov a podporovateľov, ktorí bez nároku na finančnú odmenu vysádzajú stromy pod odborným dohľadom lokálneho urbára. Je to nielen skvelé, ale aj zaujímavé. Obdobnú možnosť participácie na výsadbe stromov totiž neevidujeme na Slovensku ani v strednej Európe.

Naše akcie majú medzinárodný presah – zúčastňujú sa na nich dobrovoľníci nielen zo Slovenska, ale aj z okolitých štátov (Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko, Ukrajina). Tento neobyčajný koncept má teda ambíciu inšpirovať i zahraničné organizácie v oblasti ochrany životného prostredia a tým nastoliť problematiku riešenia globálnej deforestácie na medzinárodnej úrovni.

Vráťme sa ešte k začiatkom projektu. Kto prišiel s nápadom založiť ho? Kto za ním stojí v súčasnosti?

Idea vznikla na strednej škole v hlavách troch spolužiakov – mňa, Jula a Mirky. Oni už z organizácie odišli, keďže je to časovo náročné a nevedeli skĺbiť pracovný a osobný život a zároveň sa venovať organizácii. Momentálne v Pure Slovakia pracujem s priateľkou Ivkou Lackovou.

Pure Slovakia je neziskovka, ktorú som založil počas štúdia na vysokej škole v Dánsku. Narodil som sa na Orave a od detstva som voľný čas trávil v prírode, na turistike, v horách. Vďaka silnému vzťahu k prírode ma v zahraničí trápilo, ako nešetrne sa s ňou na Slovensku zaobchádza a lesy nám doslova miznú pred očami. Chcel som vybudovať organizáciu, ktorá by mala veľkú komunitu ľudí, ktorým nie je osud slovenskej prírody ľahostajný. To sa mi, myslím, podarilo a verím, že Pure Slovakia bude aj naďalej vychovávať generáciu ochrancov prírody a že spoločnými silami zmeníme vnímanie spoločnosti vo vzťahu k prírode ako takej.

Zakladatelia neziskovej organizácie | Zdroj: Pure Slovakia

Vychovávať generáciu ochrancov prírody ste už začali – v rámci #kazdystromsapocita vysádzate stromčeky. Koľko ste ich doteraz vysadili a v ktorých lokalitách?

Charakteristickou črtou projektu Každý strom sa počíta je ochrana a obnova životného prostredia, zlepšenie klímy a budovanie aktívnej komunity ochrancov prírody. Podarilo sa nám ho úspešne zorganizovať už tri roky po sebe (2019 – 2021). Do dnešného dňa sme vysadili 27 500 stromov v Nízkych a Vysokých Tatrách (Mengusovce, Hozelec, Telgárt).

Čo chcete sadením stromčekov docieliť? Aké sú vaše očakávania?

Hlavným prínosom našej činnosti je výsadba stromov realizovaná na poškodených územiach v národných parkoch, a to za priamej a aktívnej účasti dobrovoľníkov, ktorým osud a budúcnosť slovenskej prírody nie sú ľahostajné. Takouto činnosťou akcentujeme aj dôležitosť riešenia globálneho problému deforestácie. Rovnako tak vychovávame mladú generáciu ochrancov prírody, kompenzujeme emisie CO2, bojujeme proti klimatickým zmenám, zachovávame biodiverzitu a v neposlednom rade zlepšujeme životné podmienky pre okolité obyvateľstvo.

Nejde mi tak o to, čo očakávame, ale o to, čo je nutné a potrebné. To je v tomto prípade kontinuita projektu, ktorého snahou je navrátiť slovenskej prírode jedinečnosť, zvieratám ich domov a budúcej generácii prírodné dedičstvo.

Okrem vysádzania stromčekov organizujete aj zber odpadu v prírode. Čo vás k tomu viedlo? Vieš, koľko kilogramov odpadu ste doposiaľ vyzbierali?

Jednoducho nás nebavilo pozerať sa na množstvo pribúdajúceho odpadu okolo turistických chodníčkov. Hoci sa to môže zdať iba ako malé gesto pre prírodu, my veríme, že odkaz, ktorý tento projekt reprezentuje, je veľký. Dúfame, že nielen motivuje ľudí k rovnakému správaniu, ale aj dokáže v tých „neposlušných“ turistoch vyvolať pocit, pri ktorom sa budú musieť zamyslieť a nikdy viac úmyselne nevyhodia do prírody nič, čo tam nepatrí. Teší nás, že na Slovensku existujú ľudia, ktorí vedia oceniť túto iniciatívu, sú ochotní a ústretoví. Pri každej akcii ich preto odmeníme občerstvením a spoločným obedom po skončení akcie.

Jedna z akcií zberu odpadu na Slovensku | Zdroj: Pure Slovakia

Ako môžu ľudia priložiť ruku k dielu?

Sú dva spôsoby, ako nás môžu ľudia podporiť:

1. Kúpou produktu Pure Slovakia. Za každý zakúpený produkt vysadíme jeden strom. Ku každej objednávke pribaľujeme aj symbolický certifikát vlastníka stromu.

2. Zúčastniť sa ako dobrovoľník. Sledujte náš Facebook, Instagram alebo web, kde uverejníme najbližšiu akciu. Každý dobrovoľník je vítaný. Postačí vziať si dobrú náladu a pridať sa k nám.

Kedy najbližšie organizujete zber odpadu alebo vysádzanie stromčekov?

Tento rok sa nám, žiaľ, žiadnu akciu nepodarilo zorganizovať. Je to hlavne pre nedostatok financií. Pandémiu koronavírusu sme pocítili aj my a výrazne sa znížil predaj produktov. Veríme, že ľudia ešte nestratili záujem o prírodu a rok 2023 bude pre nás lepším.

Ako prebiehajú vaše akcie? Spomínaš si ešte na tú prvú?

Ráno medzi 8. a 10. hodinou prebieha registrácia, keď sa dobrovoľníci zapíšu na prezenčnú listinu a dostanú občerstvenie, poprípade rukavice na sadenie. Vďaka našim sponzorom dokážeme dobrovoľníkom zabezpečovať prezentáciu slovenských, ale aj iných výrobcov rôznych produktov. Takýmto spôsobom sa ich snažíme motivovať k účasti, ale predovšetkým odvďačiť sa za to, že vo voľnom čase z vlastnej iniciatívy prídu a vlastnými rukami chcú pomôcť. Práve preto sú všetky produkty dostupné zadarmo.

Po registrácii je oficiálne uvítanie a začiatok akcie príhovormi – zakladateľov OZ Pure Slovakia, starostom danej obce a predsedom urbára, ktorý prezradí o danej lokalite zaujímavosti, dôvody, prečo je potrebné vysádzať. Taktiež zaučí dobrovoľníkov, ako správne vysádzať sadenice. Následne sa vytvoria skupiny 2 až 4 ľudí, dostanú sadenice a náradie na sadenie a spoločne sa presúvame na miesto výsadby. Je na každom dobrovoľníkovi, koľko stromčekov vysadí. Tak či tak sa sadenie nesie v príjemnom duchu.

A na pilotnú akciu si, samozrejme, spomínam. Konala sa v Telgárte, zúčastnilo sa na nej 70 ľudí a vysadilo sa prvých 1 000 stromčekov zmiešaného lesa.

Jedna z akcií výsadby stromčekov na Slovensku | Zdroj: Pure Slovakia

Stala sa vám počas vašich akcií nejaká nepríjemná alebo, naopak, vtipná udalosť?

Organizácia podujatí v exteriéri prináša veľké riziká nepriaznivého počasia, čo priamo ovplyvňuje účasť dobrovoľníkov (nie každý pôjde do dažďa a zimy zadarmo vysádzať stromy alebo zbierať odpad :D). Takže bolo pár akcií, keď účasť dobrovoľníkov bola malá, napríklad projekt Vážime si rodný kraj. O výsadby však je každým rokom väčší záujem – na poslednej akcii sme mali pripravených 3 500 sadeníc a prišlo také množstvo ľudí, že sme ich vysadili do 3 hodín. 🙂

Mali ste na niektorej z akcií aj nečakanú „zvieraciu návštevu“?

Priamo na akcii nie. Aktivity v Base Campe spríjemňuje hudba a zver nás radšej kontroluje z diaľky. 🙂 V každom prípade, po výsadbe sa o mladé sadeničky starajú zamestnanci urbára a tí nám reportujú mnoho stretnutí s medveďom, vlkmi, líškami alebo vysokou zverou. Sme radi, že môžeme zvieratám vracať to, čo sme im my ľudia zobrali.

Nezabudnuteľný zážitok spojený s projektom – je taký?

Nie jeden. Myslím si, že zakaždým je to pohľad na vysadené stromčeky po akcii. V tom momente zachváti moje telo pocit zadosťučinenia, že to všetko vyšlo a spoločnými silami sa malými krokmi posúvame ku krajším zajtrajškom.

Okrem toho určite narastajúci záujem dobrovoľníkov. Keď sa ráno pozriete na rad dobrovoľníkov čakajúcich na registráciu, ktorí prišli z celého Slovenska alebo dokonca zo zahraničia… Vtedy si v duchu hovorím, že tá námaha stála za to.

Vďaka projektu ste navštívili rôzne kúty Slovenska. Ktoré lokality sú podľa teba tie naj?

Ja som rodák z Oravy, takže za najkrajší kraj považujem samozrejme Oravu. 🙂 Ale okrem toho sa rád vraciam do Vysokých či Nízkych Tatier. Myslím si, že nemám obľúbené miesto na Slovensku. Každé má osobité čaro. Milujem len tak sedieť niekde na vrchu kopca a strácať sa vo vlastných myšlienkach a výhľadoch.

Chodíš do prírody aj vo voľnom čase? Máš obľúbenú turistickú trasu?

V prírode trávim mnoho času, keďže rád chodím na turistiku alebo bicyklujem. Jedna z najobľúbenejších turistík je Jahňací štít cez Zelené pleso alebo prechod tromi dolinami – Téryho chata, Priečne sedlo, Zbojnícka chata, sedlo Prielom a Sliezsky dom.

Čo máš na Slovensku najradšej?

Úprimných ľudí, rozmanitú prírodu, bohatú kultúru, chutné jedlo.

Sadenie stromčekov v Mengusovciach | Zdroj: Pure Slovakia

Ako by sa mal podľa teba správať zodpovedný turista v lese?

Tak ako by sa podľa neho návšteva mala správať u neho doma. Ľudia si musia uvedomiť, že v prírode sme my na návšteve, my sme od nej závislí a my ju musíme rešpektovať. Nie ona nás.

Vieš porovnať situáciu s odpadom v prírode alebo problematiku výrubu lesov doma a v zahraničí?

Pochodil som mnoho krajín vo svete, problematika nadmerného odpadu v prírode je bežná vo viacerých krajinách, ak nehovoríme o západnej Európe (Rakúsko, Švajčiarsko, Dánsko…), kde sotva uvidíte voľne pohodený odpad v prírode.

Ešte k výrubu lesov – myslíš si, že stále prevyšuje ekonomický zisk nad ochranou prírody?

Za problematiku výrubu lesov na Slovensku môže predošlá vláda, kompetentní ľudia a ich nedostatočný záujem o ekológiu. Ak zákon dovoľuje ľuďom ťažiť obrovské hektáre plôch, tak tí to, samozrejme, využijú. Základ je obmedziť ťažbu v hospodárskych lesoch. Videli sme mnohé urbáre, ktoré boli extrémne zničené ťažbou dreva. Stretli sme ľudí, ktorí nemajú na prvom mieste prírodu, ale zisk z ťažby dreva. Práve títo ľudia môžu za to, že nám lesy doslova miznú pred očami.

Dostali sme mnoho ponúk od urbárnikov, ktorí chceli, aby sme naše akcie organizovali na ich územiach. Sami si ich extrémne zničili ťažbou a v podstate chceli, aby sme im zadarmo vysadili stromy. S takýmito ľuďmi si ruky nikdy nepodáme. Spolupracujeme s ľuďmi, ktorí majú ochranu prírody na prvom mieste, zakorenenú hlboko v srdci. Názornou ukážkou bola spolupráca s p. Gallom, ktorý je predsedom PS Mengusovce. Na ich územiach je zreteľne vidieť, ako sa má s prírodou zaobchádzať. Veríme, že sa nám raz na Slovensku podarí docieliť to, aby ekonomický zisk neprevyšoval ochranu prírody, ako to je v dnešnej dobe, žiaľ, bežné.

Aké sú tvoje plány do budúcna?

Dúfame, že sa komunita sledovateľov a dobrovoľníkov Pure Slovakia bude aj naďalej zväčšovať. Veríme, že našimi aktivitami sa bude dariť ľudí ekologicky vychovávať. Spravíme všetko pre to, aby sme boli schopní organizovať dobrovoľnícke akcie pravidelne. Naším cieľom je vracať prírode to, čo jej patrí.

Čo by si odkázal našim čitateľom?

Nepodceňujme ochranu prírody. Sme od nej závislí od počiatku ľudstva. Pokiaľ ju budeme zanedbávať, vráti nám to aj s úrokmi.

Pokiaľ s prírodou nemáte žiadny vzťah, dajte jej šancu. Príroda je lacnejšia ako terapia. Objavovaním prírody objavíte aj sami seba. 🙂

V tejto súvislosti by vás mohli zaujímať aj ďalšie články

Načítava

Mohlo by vás zaujímať

Pridať komentár

Sledujte náš Instagram