Pozvánka do regiónu: Art Film Fest oslávi 60. výročie Slovenského filmového ústavu.

Autor: Art Film Fest

Tento rok Art Film Fest, medzinárodný filmový festival, ktorý je dlhoročným partnerom SFÚ, sa rozhodol usporiadať špeciálnu sekciu s názvom 60 rokov Slovenského filmového ústavu. V rámci tejto sekcie budú diváci festivalu mať výnimočnú možnosť vidieť na veľkom plátne reštaurované filmy od velikánov slovenskej kinematografie, ako sú Eduard Grečner, Peter Solan alebo Martin Hollý.

Podľa vyjadrenia Petra Dubeckého, generálneho riaditeľa SFÚ: „Do výberu sa dostalo šesť kinematografických diel, ktoré boli digitálne reštaurované v digitalizačnom pracovisku Slovenského filmového ústavu medzi rokmi 2016 až 2022. Z nich Prípad pre obhajcu (1964, r. Martin Hollý) mali možnosť vidieť v takejto podobe zatiaľ iba diváci na francúzskom Festivale klasických filmov Lumière v Lyone v roku 2022. Na tomto festivale mali predtým premiéru aj digitálne reštaurované filmy Ľalie poľné (1972, r. Elo Havetta) a Prípad Barnabáš Kos (1964, r. Peter Solan). Každý týždeň sedem dní (1964, r. Eduard Grečner) mal zas v roku 2022 premiéru na Medzinárodnom filmovom festivale v Rotterdame. Filmom Zbojník Jurko (1976) si pripomenieme nestora slovenskej animácie Viktora Kubala, ktorý sa narodil pred 100 rokmi.“

Ľalie poľné (1972, r. Elo Havetta) | Zdroj: AFF

Okrem premietania slovenských filmových klasík, programová sekcia „60 rokov Slovenského filmového ústavu“ tiež zahrnie doprovodné podujatia. Digitálne restaurovaný nemecký film Karla Plicku, národopisný dokument s názvom „Po horách, po dolách“ (1929), bude sprevádzaný živým hudobným sprievodom od hudobníkov Davida Kollara a Tomáša Mutinu.

Digitálne zrekonštruovaný film Po horách, po dolách bol prvýkrát takto uvedený na Medzinárodnom festivale nemého filmu v talianskom Pordenone v roku 2022. Vďaka digitálnym technológiám sa jeho obraz podarilo čiastočne zrekonštruovať a divákovi tak po niekoľkých desiatkach rokoch dať možnosť vidieť výsledok porovnateľný s nitrátovou kópiou. Po prvý raz sa takto predstaví aj na Slovensku a ako film bez zvuku bude sprevádzaný živou hudbou Davida Kollara a Tomáša Mutinu,“ dodal Peter Dubecký.

V rámci programovej sekcie sa tiež uskutoční slávnostný krst publikácie s názvom „Rodinné filmové striebro“. Táto kniha, vydaná SFÚ, je zborníkom esejí o dôležitých i opomínaných slovenských filmoch. SFÚ oslovilo 60 domácich a zahraničných autorov, estetikov, filozofov, umelcov, filmových historikov a kritikov, ktorých príspevky pokrývajú celú históriu slovenskej kinematografie.

Prípad Barnabáš Kos (1964, r. Peter Solan) | Zdroj: AFF

Slovenský filmový ústav, jediná príspevková štátna organizácia na Slovensku, ktorá sa zameriava na slovenskú kinematografiu, oslavuje tento rok 60. výročie svojho založenia. Od svojho vzniku sa SFÚ aktívne angažuje v uchovávaní, sprístupňovaní, prezentácii a výskume filmového umenia, s dôrazom na bohaté filmové dedičstvo Slovenskej republiky. Od roku 2008, ako zákonný depozitár slovenských audiovizuálnych diel a ich príslušných dokumentov, SFÚ nesie zodpovednosť za ochranu a zachovanie týchto významných národných pokladov. SFÚ predstavuje slovenské filmové dedičstvo na renomovaných medzinárodných filmových festivaloch, zaoberá sa reštaurovaním a digitalizáciou filmového materiálu a prostredníctvom edičnej a výskumnej činnosti prispieva k neustálemu rozvoju slovenskej filmovej vedy a kritiky.

Načítava

Mohlo by vás zaujímať

Pridať komentár

Sledujte náš Instagram