Pamätné izby a rodné domy mapujúce život významných Slovákov

Autor: Redakcia

Slovensko sa pýši svojou históriou, kultúrou, pamiatkami a mnohými inými krásami. Tie by bezpochyby nevznikli nebyť šikovných ľudí – našich rodákov, na ktorých môžeme byť právom hrdí. Na Slovensku bolo zriadených viacero pamätných izieb, mnohé priamo v rodných domoch osobností, iné ako súčasť múzeí. Ich cieľom je, aby Slováci spoznali významné osobnosti našej krajiny, ich detstvo, život, poslanie, to, o čo sa zaslúžili a čo nám po sebe zanechali.

Trnavský kraj

Štefan Banič – Smolenice

Smolenice sa okrem krásneho a romantického zámku pýšia aj významným rodákom Štefanom Baničom, ktorý v USA zostrojil prototyp padáka, predložil ho patentovému úradu a 25. augusta 1914 dostal od tohto úradu patentovú listinu. Tá ho oprávňovala padák vyrábať, no o niekoľko rokov ho Banič predal za pár dolárov a vrátil sa do vlasti. Zomrel v roku 1941 vo svojej rodnej obci (Neštich, dnes súčasť Smoleníc) a jeho rodný dom aj s pamätnou tabuľou tam stojí dodnes. V Smoleniciach je aj múzeum Molpír, v ktorom je jedna miestnosť venovaná vynálezcovi padáka. Okrem toho sa tam nachádzajú expozície vykopávok z hradiska Molpír a ukážky flóry a fauny Malých Karpát.

TIP

Po návšteve zámku sa určite vydajte na nenáročnú turistiku náučným chodníkom cez Smolenický kras, ktorý ponúka na svojich deviatich zastávkach zaujímavé informácie, nádherné scenérie a výhľady. A ak budete mať šťastie, zazriete aj nejaké zvieratko. V rámci prechádzky spoznáte divokú tiesňavu Hlboča a jej vodopád či archeologickú lokalitu Molpír. Súčasťou chodníka je aj jaskyňa Driny s krásnou kvapľovou výzdobou.

Mikuláš Schneider-Trnavský – Trnava

Významný slovenský hudobný skladateľ sa po štúdiách v zahraničí vrátil do svojho rodného mesta a ostal mu verný až do svojej smrti (1958). Dominantou jeho tvorby bola najmä duchovná hudba, za ktorú sa stal vďaka pápežovi Piovi XI. rytierom Rádu sv. Gregora. Trnavčania si svojho rodáka vážili natoľko, že mu v roku 1998 udelili cenu mesta Trnava in memoriam a v roku 2001 bol v ankete zvolený za Trnavčana 20. storočia. Pri tejto príležitosti mu na Kapitulskej ulici odhalili bustu. Pamiatkou na významného Trnavčana je pamätná izba nachádzajúca sa v Dome hudby, kde kedysi umelec pracoval a žil. Jej súčasťou je i zachovaná umelcova pracovňa. Okrem toho sa návštevníci môžu v objekte oboznámiť aj s dejinami Cirkevného hudobného spolku, ktorý Schneider-Trnavský viedol, a nájdu tam aj Dvoranu slávy dobra venovanú slovenskému rodákovi zo Šaštína Johnovi Dopyerovi, vynálezcovi rezofonickej gitary dobro.

Interiér pamätnej izby Mikuláša Schneidera-Trnavského v Dome hudby v Trnave | Zdroj: Dušan Caja

V Trnavskom kraji môžete navštíviť aj:

 • Expozíciu pamätnej izby významného osvietenského básnika Jána Hollého v Borskom Mikuláši
 • Pamätnú izbu Jozefa Miloslava Hurbana v Hlbokom
 • Pamätnú izbu spisovateľa, dramatika a národného buditeľa Jána Palárika v Majcichove
 • Pamätný dom spisovateľa prvej bernolákovskej generácie Juraja Fándlyho v obci Naháč
 • Expozíciu v rodnom dome prvého predsedu Matice slovenskej Štefana Moyzesa vo Veselom

Nitriansky kraj

Anton Bernolák – Nové Zámky

Anton Bernolák síce nie je rodený Novozámčan, no v meste pôsobil vyše pätnásť rokov, preto mu bola v Múzeu Jána Thaina zriadená expozícia, ktorá predstavuje jeho život a dielo. Múzeum sa osobnosti Bernoláka venuje už niekoľko rokov a spravuje i vzácnu regionálnu knižnicu, v ktorej sa nachádzajú aj publikácie, rukopisy a ďalšie písomnosti zamerané na jeho život a dielo. Návštevník má možnosť obzrieť si dobové fotografie Bernolákovho rodiska Slanice, jeho pôsobísk, jazykovednej činnosti, korešpondenciu alebo knihy prvého kodifikátora spisovného jazyka. Význam tohto jazykovedca pripomína aj jeho 3 metre vysoká socha, ktorá sa nachádza na hlavnom námestí.

TIP

Po návšteve novozámockého múzea sa môžete vydať do neďalekých Šurian, kde sa nachádza 2,7 metra vysoká socha Hrádockej venuše, ktorú si mnohí môžu pamätať z niekdajšej slovenskej dvojkorunovej mince. Krásnou dominantou tohto mesta je aj ortodoxná synagóga, v ktorej sa usporadúvajú rôzne muzeálne a galerijné výstavy, koncerty či prednášky. Ďalšou skvelou možnosťou je Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove, historicky najstaršia a najvýznamnejšia inštitúcia svojho druhu na Slovensku. Program hvezdárne je bohatý, zaujme malých i veľkých.
Múzeum Jána Thaina, v ktorom je zriadená expozícia pamätnej izby Antona Bernoláka | Zdroj: FB Múzeum J. Thaina

V Nitrianskom kraji môžete navštíviť aj:

 • Expozíciu pamätnej izby kňaza, básnika a prekladateľa Janka Silana v jeho rodnom dome v Nových Sadoch
 • Expozíciu spisovateľa Móra Jókaia v Podunajskom múzeu v Komárne

Bratislavský kraj

Martin Benka – Kostolište

Martin Benka bol jedným z najvýznamnejších slovenských expresionistických maliarov a ilustrátorov. Pre jeho tvorbu bola typická slovenská krajina a ľud, príroda, vrchy, vlniace sa obilné polia, lúky či príroda v symbióze s človekom. V obci Kostolište sa nachádza Benkov rodný dom s pamätnou tabuľou, v kultúrnom dome zase pamätná izba, ktorá dokumentuje život a umeleckú činnosť tohto národného umelca. Navštívte i miestny kostol, v ktorom visí jeho obraz sv. Martina na koni.

TIP

Z Kostolišťa sa môžete vydať do neďalekých Malaciek, kde nevynechajte návštevu krásnej sakrálnej pamiatky, a to františkánskeho kláštora a kostola, ktorých súčasťou je Kaplnka svätých schodov. Tých je dvadsaťsedem a sú v nich uložené relikvie svätých Detéria, Valentína a Blaženy. Vydajte sa aj po stopách urodzeného rodu v Pálffyovskom kaštieli, ktorý je čiastočne zrekonštruovaný a môžete v ňom obdivovať izbu šľachticov s dobovým nábytkom.

V Bratislavskom kraji môžete navštíviť aj:

 • Rodný dom Jána Kupeckého v Pezinku

Trenčiansky kraj

Milan Rastislav Štefánik – Košariská

Jedna z najvýznamnejších postáv novodobých slovenských dejín, spoluzakladateľ Československej republiky, astronóm, generál, diplomat, pilot, cestovateľ, rodák z Košarísk. Dnes v Štefánikovom rodnom dome nájdete múzeum, ktoré prostredníctvom expozície podáva komplexný pohľad na jeho osobnosť, životnú dráhu, detstvo, dospievanie, súkromie, záľuby, vojenskú, politickú či diplomatickú činnosť. Návštevník si v šiestich miestnostiach môže obzrieť rôzne významné exponáty, napríklad uniformu generála francúzskej armády, dizertačnú prácu, ďalekohľady, rôzne osobné predmety či zariadenie z jeho parížskeho bytu.

TIP

Z Košarísk sa môžete vydať do Brezovej pod Bradlom na pietne miesto mohylu na Bradle, kde je Milan Rastislav Štefánik pochovaný. Mohyla bola postavená v rokoch 1927 – 1928 a je i symbolom samostatnosti a slobody nášho národa.
Expozícia Múzea Milana Rastislava Štefánika v Košariskách | Zdroj: Pavol Trúsik, SNM – Múzeum Slovenských národných rád, Múzeum M. R. Štefánika

V Trenčianskom kraji môžete navštíviť aj:

 • Rodný dom s pamätnou izbou významnej spisovateľky a zakladateľky modernej slovenskej literatúry pre deti Ľudmily Podjavorinskej v obci Bzince pod Javorinou
 • Rodný dom Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka v Uhrovci
 • Expozíciu pamätnej izby slovenského spisovateľa a odporcu totality Dominika Tatarku v obci Plevník-Drienové
 • Rodný dom Samuela Štúra, významného pedagóga a otca Ľudovíta Štúra, nachádzajúci sa v Lubine

Žilinský kraj

Pavol Országh Hviezdoslav – Dolný Kubín a Oravská Polhora

Život jedného z najvýznamnejších slovenských básnikov je úzko spätý s mestom Dolný Kubín, ktoré je sídlom Literárneho múzea Pavla Országha Hviezdoslava. Múzeum pripomína básnikov život i dielo a pred budovou stojí socha tohto velikána slovenskej poézie. Hneď oproti budove múzea sa nachádza básnikov pamätný dom s tabuľou na fasáde, v ktorom Hviezdoslav žil, pracoval a aj zomrel. K jeho najvýznamnejším dielam patrili bezpochyby eposy Ežo Vlkolinský a Gábor Vlkolinský, protivojnové Krvavé sonety a lyrickoepická skladba Hájnikova žena. A práve po stopách posledného zmieneného diela sa môžu návštevníci vydať, a to do hájovne pod Babou horou, ktorá sa nachádza v lone idylickej oravskej prírody. Hájovňa je dnes múzeom, pamätnou izbou, ktorá približuje zrod tohto výnimočného literárneho diela a zároveň predstavuje prostredie, v ktorom Hviezdoslav čerpal inšpiráciu. V areáli sa nachádza aj druhý objekt, venovaný životu a dielu spisovateľa Mila Urbana. Dôvodom je, že práve starí rodičia Urbana sa stali literárnymi hrdinami Hviezdoslavovej Hájnikovej ženy.

Hviezdoslavova hájovňa, ktorá približuje zrod diela Hájnikova žena | Zdroj: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, Oravský Podzámok

TIP

V okolí Dolného Kubína určite navštívte významné kultúrnohistorické pamiatky, ktorými sú drevené artikulárne kostoly v obciach Leštiny a Istebné. V Oravskom Podzámku nevynechajte Múzeum šľachtických kočiarov a saní, ale ani stredovekú dedinu sokoliarov – archeoskanzen, ktorý je jediný svojho druhu na Slovensku a predstavuje život bežného človeka v období raného stredoveku, dobovú architektúru, remeselníkov, ale aj jedinečné sokoliarske vystúpenia. A, samozrejme, neobíďte Oravský hrad, jeden z najznámejších a najkrajších slovenských hradov.

Jozef Kroner – Staškov

Obec Staškov sa pýši svojím rodákom, hlavným predstaviteľom oscarového filmu Obchod na korze z roku 1965 Jozefom Kronerom, ktorý spolu s rodinou obýval malý železničný domček patriaci železnici. Domček v priebehu rokov menil majiteľov, až nakoniec postupom času spustol. V roku 2010 ho však do vlastníctva získala obec, s pomocou dobrovoľníkov ho zrekonštruovala a vrátila mu jeho pôvodnú podobu z roku 1914. Rodný dom herca premenili na jeho pamätnú izbu, ktorú verejnosti sprístupnili v roku 2011. Dom tvoria dve miestnosti – kuchyňa s murovanou pecou z 20. rokov 20. storočia doplnená o originálne predmety expozície Kysuckého múzea a pamätná izba so starožitným nábytkom, ktorý mal herec rád. V pamätnej izbe si návštevníci môžu obzrieť galériu fotografií rodiny Kronerovcov, hercovo hojdacie kreslo, stolík, obľúbenú šálku, okuliare, ocenenia či dokumenty.

Rodný dom herca Jozefa Kronera premenený na jeho pamätnú izbu | Zdroj: Dávid Slovák

V Žilinskom kraji môžete navštíviť aj:

 • Pamätný dom a izbu spisovateľa Martina Kukučína v Jasenovej
 • Dom s pamätnou izbou básnika Jána Kollára v Mošovciach
 • Expozíciu v tzv. Dome Milana Rúfusa v Závažnej Porube
 • Pamätnú izbu organizátora národného kultúrneho života Martina Hamuljaka v Oravskej Jasenici
 • Pamätnú izbu spisovateľky Hany Zelinovej vo Vrútkach
 • Expozíciu pamätnej izby Andreja Hlinku v mestskej časti Černová v Ružomberku

Košický kraj

Pavol Dobšinský – Slavošovce

Rozprávky obľubujú malí i veľkí, pričom po ich stopách sa môžu vydať v obci Slavošovce, odkiaľ pochádzal najznámejší slovenský rozprávkar Pavol Dobšinský. Expozíciu pamätnej izby nájdu návštevníci v spisovateľovom rodnom dome. Má šesť tematicky usporiadaných a zariadených miestností, vďaka ktorým môžu spoznať život i dielo tohto výnimočného človeka. Prvá miestnosť vás oboznámi so životom Dobšinského, druhá, dobovo zariadená, pripomína prostredie, v ktorom rozprávkarova rodina žila. V ďalších miestnostiach sa nachádzajú napríklad spisovateľove preklady rozprávok do čínskeho či maďarského jazyka, jeho fajka, ale aj portrét manželov Dobšinských. A čo by to bolo za rozprávku, keby neobsahovala aj jednu magickú miestnosť – v tomto prípade rozprávkovú trinástu komnatu s rozprávkovými bytosťami.

Interiér pamätnej izby Pavla Dobšinského v Slavošovciach | Zdroj: Barbara Hlavňová

TIP

Obec Slavošovce sa pýši významnou technickou pamiatkou Slavošovským tunelom, ktorého výstavba sa začala v roku 1941 a ukončená bola v roku 1944. Tunel nebol nikdy použitý v reálnej prevádzke, no dodnes je voľne prístupný – dá sa prejsť peši, ale vedie cezeň aj značená cyklotrasa. Ak zavítate na Gemer, nevynechajte ani neďalekú Ochtinskú aragonitovú jaskyňu, celosvetový jaskynný unikát nachádzajúci sa v obci Ochtiná.

V Košickom kraji môžete navštíviť aj:

 • Pamätnú izbu Pavla Jozefa Šafárika v jeho rodnom dome v Kobeliarove
 • Expozíciu pamätnej izby básnika Pavla Horova v Literárnom múzeu Pavla Horova v Bánovciach nad Ondavou

Banskobystrický kraj

Jozef Gregor Tajovský – Tajov

Najkrajšie miesto na svete – tak Tajov opísal jeho slávny rodák, spisovateľ a dramatik Jozef Gregor Tajovský. Vo svojich dielach zachytával realitu slovenskej dediny – veľmi pravdivo, kriticky, ale i s humorom. Vytvoril nezabudnuteľné postavy, ako sú Maco Mlieč či mamka Pôstková. V jeho rodisku mu Tajovčania zriadili pamätnú izbu, ktorá sa nachádza v malebnej drevenici, v spisovateľovom rodnom dome. Expozícia je rozdelená do viacerých celkov a spravuje ju Literárne a hudobné múzeum so sídlom v Banskej Bystrici. Návštevníci sa tam môžu zoznámiť s históriou obce, so životom a s dielom samotného Tajovského, ale aj jeho manželky, ktorou bola spisovateľka Hana Gregorová.

Pamätní izba Jozefa Gregora Tajovského, zriadená v jeho rodnom dome v Tajove | Zdroj: Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici

TIP

Príroda stredného Slovenska je nádherná a ponúka mnohé zaujímavé lokality, ktoré môžete navštíviť. Jednou z nich je Králická tiesňava – kilometer dlhý kaňon, ktorého súčasťou je 7 metrov vysoký vodopád. Prechod tiesňavou je nenáročný, preto si ho užijú nielen dospelí, ale aj menšie či väčšie deti. Ďalším takýmto miestom je Malachovská tiesňava. Má len 200 metrov, no ponúka prírodnú krásu vyrážajúcu dych, ktorej súčasťou je Malachovský vodopád. Malachovskou tiesňavou vedie náučný chodník Ortútske jazierko, ktorý vás k vodopádu privedie. Zaujímavosťou je, že v zime vodopád zamŕza a mení sa na ľadopád.

V Banskobystrickom kraji môžete navštíviť aj:

 • Pamätnú izbu štúrovského básnika Jána Botta v Kultúrnom dome vo Vyšnom Skálniku
 • V súvislosti s Boženou Slančíkovou-Timravou rodný dom a múzeum v Polichne a Literárne múzeum v obci Ábelová
 • Expozíciu pamätnej izby predstaviteľa modernej poézie Ivana Kraska v obci Lukovištia

Prešovský kraj

Ján Melkovič – Stará Ľubovňa

Ján Melkovič bol významný hudobný skladateľ, pedagóg a člen Radošinského naivného divadla. Je rodákom zo Spišskej Novej Vsi, avšak jeho pamätná izba sa nachádza v Starej Ľubovni. Dôvod je prostý – Melkovič mal k tomuto mestu veľmi blízky vzťah, trávil tam totiž čarovné chvíle detstva u starých rodičov. Pamätná izba sa nachádza v renesančnom Provinčnom dome, postavenom v roku 1639, a návštevníci v nej nájdu rôzne zaujímavé predmety, ktoré umelec roky zbieral – vzácne hudobné nástroje, obrazy, fotografie z ciest či z detstva, kostým, v ktorom vystupoval v Radošinskom naivnom divadle, ale tiež klavír, na ktorom komponoval. V budove sa okrem Melkovičovej izby nachádza aj pamätná izba spisovateľky Terézie Vansovej.

Expozícia pamätnej izby Jána Melkoviča v Provinčnom dome v Starej Ľubovni | Zdroj: FB – Galéria Provinčný dom Stará Ľubovňa

TIP

Stará Ľubovňa je ako stvorená na výlet za históriou. Môžete navštíviť Ľubovniansky hrad, týčiaci sa nad mestom, prípadne skanzen, ktorý sa nachádza priamo pod ním. Obdivovať tam môžete tradičné obytné, ale aj hospodárske stavby, dobovú kováčsku vyhňu, školu, hájovňu, vodný mlyn a tiež pastiersky dom z Litmanovej. V Starej Ľubovni nájdete aj prírodné múzeum, ktoré detailne zobrazuje život vojakov v stredoveku.

V Prešovskom kraji môžete navštíviť aj:

 • Expozíciu pamätnej izby národného buditeľa Jána Andraščíka v Lipovciach
 • Pamätnú izbu gréckokatolíckeho farára, básnika a vedúcej osobnosti národného obrodenia Rusínov Alexandra Duchnoviča v drevenom Chráme sv. Michala v Topoli

Pamätné izby v rodných domoch alebo v múzeách sa nachádzajú naprieč celým Slovenskom a patria k významnému kultúrnemu dedičstvu nielen konkrétneho regiónu, ale aj celej našej krajiny. Prezentujú život a dielo významných literárnych autorov, hudobných skladateľov, vynálezcov, národných dejateľov, politikov či iných umelcov a osobností, ktorí po sebe zanechali veľkú stopu, inšpiráciu a sú súčasťou našej histórie, ktorú značne ovplyvnili. Čiu pamätnú izbu ste naposledy navštívili a čím vás uchvátila? Podeľte sa s nami v komentároch.

V tejto súvislosti by vás mohli zaujímať aj ďalšie články

Načítava

Mohlo by vás zaujímať

Pridať komentár

Sledujte náš Instagram